TAALTONEEL voor de basisschool
Taaltoneel is een onderdeel van het workshopaanbod van Kindertheater Kijk Haar Nou. Naast de reguliere voorstellingen en workshops biedt Kijk Haar Nou al sinds jaar en dag gespecialiseerde workshops voor het onderwijs aan. Taal (maar ook rekenen) zijn sinds kort weer extra aandachtspunten binnen het basisonderwijs. Deze site richt zich geheel op taal workshops. De workshops zijn geschikt voor alle groepen van de basisschool binnen zowel het reguliere als het speciale onderwijs. Ook kunnen zij moeiteloos worden ingepast op school voor o.m. Jenaplan, Dalton- en Montessori onderwijs. Daarnaast zijn ook workshops die zich richten op de peuterschool. De lessen worden gegeven door ervaren, geheel bevoegde onderwijzers.
sitemap
disclaimer